FAQ's

Skontaktuj się z nami!

Najczęściej zadawane pytania

Nie  ma takiej możliwości, warunkiem skorzystania z dotacji Czyste Powietrze jest likwidacja nie ekologicznego źródła ciepła.

Wg najnowszych wytycznych Czystego Powietrza, kominek może pozostać w domu, ale nie może mieć rozprowadzenia ciepła ani wkładu z płaszczem wodnym. Dopuszczalne jest pozostawienie kominka w celach rekreacyjnych, jednak taki kominek musi spełniać wymagania Ekoprojektu. 

Tak można skorzystać drugi raz na drugi budynek, bo dofinansowanie Czyste Powietrze dotyczy nieruchomości a nie osoby.

Można łączyć dotacje z Czystego Powietrza z dotacją gminną, jednak suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Nie ma możliwości łączenia dotacji z Czystego Powietrza i Mojego Prądu na tą samą inwestycję.

Nie ma takiej możliwości, z dotacji może skorzystać jedynie właściciel lub współwłaściciel budynku.

 

W przypadku ubiegania się o dotację w progu podwyższonym lub najwyższym jest możliwość skorzystania z dofinansowania z prefinansowaniem. W tym przypadku, Fundusz wypłaca zaliczkę przez rozpoczęciem inwestycji a po resztę dofinansowania bezpośrednio Wykonawcy. Klient musi ponieść koszty VAT, których nie pokrywa dotacja z Czystego Powietrza.

W przypadku poziomu podstawowego wnioskodawca sam musi opłacić inwestycję i otrzymuje dotacje po rozliczeniu wniosku o płatność.

Nie, program Czyste Powietrze jest przeznaczony jest dla modernizowanych budynków. Przy nowym budynku możemy ubiegać się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło lub Mój Prąd.

W zależności od programu – w Czystym powietrzu przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tak jest możliwość skorzystania z dofinansowania na ocieplenie, wymianę okien, drzwi i bram garażowych, pod warunkiem, że w budynek jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła lub paliwem stałym spełniającym wymagania 5 klasy.

Masz więcej pytań?

Umów się na spotkanie – online lub w naszej siedzibie.